Styret

Biyunforeningen i Norge ble dannet sommeren 2003 og er en videreføring av samarbeidet med Biyunskolen i Sverige. Foreningen tilbyr kurs i regi av de ulike instruktørene i Oslo og andre byer.

Ta gjerne kontakt med oss om du har noe på hjertet.

All e-post til foreningen sendes til post@biyun.no

Hovedinstruktør og styremedlem i foreningen: Anne-Marie Giørtz

Styret valgt ordinært årsmøte 14. februar 2023.

Leder: Anne Kristin Mostue
Kasserer/web: Sylvia Tyholdt
Sekretær: Anne Kjelstad

Styremedlem: 
Heidi Troset
Karian Bygmester Ullern
Inger-Lise Lyngar

Varamedlem:
Wilmine Sapulete Vaagen
Kirsten Wiingaard Grønn

Valgkomiteen:
Karin Rød
Margit Midtbøen

lagt til handlevogn