Styret

Biyunforeningen i Norge ble dannet sommeren 2003 og er en videreføring av samarbeidet med Biyunskolen i Sverige. Foreningen tilbyr kurs i regi av de ulike instruktørene i Oslo og andre byer.

Ta gjerne kontakt med oss om du har noe på hjertet.

All e-post til foreningen sendes til post@biyun.no

Hovedinstruktør og styremedlem i foreningen: Anne-Marie Giørtz

Styret valgt ordinært årsmøte 24. februar 2022.

Leder: Margrethe Kristiansen
Kasserer/web: Sylvia Tyholdt
Sekretær: Karin Eide

Styremedlem: 
Heidi Troset
Britt Arnestad
Inger-Lise Lyngar

Varamedlemmer:
Anne Winther Tollnes


Valgkomiteen:
Karin Rød
Karin Eide