Styret

Biyunforeningen i Norge ble dannet sommeren 2003 og er en videreføring av samarbeidet med Biyunskolen i Sverige. Foreningen tilbyr kurs i regi av de ulike instruktørene i Oslo og andre byer.

Ta gjerne kontakt med oss om du har noe på hjertet.

All e-post til foreningen sendes til post@biyun.no

Hovedinstruktør og styremedlem i foreningen: Anne-Marie Giørtz

Styret valgt ordinært årsmøte 8. februar 2020.

Leder:  Thuy Dalen
Kasserer: Sylvia Tyholdt
Sekretær: Grete Noer

Styremedlem: 
Heidi Troset
Margrethe Kristiansen

Varamedlemmer:
Anne Winther Tollnes
Knut Haugen
Brit Arnestad

Valgkomiteen:
Kari Anne Finstad
Unni Boberg