Styret

Biyunforeningen i Norge ble dannet sommeren 2003 og er en videreføring av samarbeidet med Biyunskolen i Sverige. Foreningen tilbyr kurs i regi av de ulike instruktørene i Oslo og mange andre byer og steder i Norge.

Ta gjerne kontakt med oss om du har noe på hjertet.

All e-post til foreningen sendes til post@biyun.no

Hovedinstruktør og styremedlem i foreningen: Anne-Marie Giørtz

Styret valgt ordinært årsmøte 29. februar 2024.

Leder: Anne Kristin Mostue
Kasserer/web: Sylvia Tyholdt
Sekretær: Anne Kjelstad

Styremedlem: 
Anne Grethe Brandsøy
Karian Bygmester Ullern
Inger-Lise Lyngar

Varamedlem:
Nicole Bovy
Heidi Troset

Valgkomiteen:
Karin Rød
Margit Midtbøen

lagt til handlevogn