Styret

Biyunforeningen i Norge ble dannet sommeren 2003 og er en videreføring av samarbeidet med Biyunskolen i Sverige. Foreningen tilbyr kurs i regi av de ulike instruktørene i Oslo og andre byer.

Ta gjerne kontakt med oss om du har noe på hjertet.

All e-post til foreningen sendes til post@biyun.no

Hovedinstruktør og styremedlem i foreningen: Anne-Marie Giørtz

Styret valgt ordinært årsmøte 16. februar 2019.

Leder:  Thuy Dalen
Kasserer: Jan Erik Wilhelmsen
Sekretær: Mona B Wallin Solvik

Styremedlem: 
Britt Arnestad
Heidi Troset

Varamedlemmer:
Heidi Steen Jensen
Anne Winther Tollnes

Valgkomiteen:
Kari Anne Finstad
Sylvia Tyholdt