Styret

Biyunforeningen i Norge ble dannet sommeren 2003 og er en videreføring av samarbeidet med Biyunskolen i Sverige. Foreningen tilbyr kurs i regi av de ulike instruktørene i Oslo og andre byer.

Ta gjerne kontakt med oss om du har noe på hjertet.

All e-post til foreningen sendes til post@biyun.no

Hovedinstruktør og styremedlem i foreningen: Anne-Marie Giørtz

Styret valgt ordinært årsmøte 10. februar 2017.

Leder:  Karin Rød
Sekretær: Britt Arnestad
Kasserer: Jan Erik Wilhelmsen

Styremedlem: 
Heidi Troset


Varamedlemmer:
Ildiko Balog
Anne Winther Tollnes

Valkomiteen:
Jette Lang Pedersen
Sylvia Tyholdt