Styret

Biyunforeningen i Norge ble dannet sommeren 2003 og er en videreføring av samarbeidet med Biyunskolen i Sverige. Foreningen tilbyr kurs i regi av de ulike instruktørene i Oslo og andre byer.

Ta gjerne kontakt med oss om du har noe på hjertet.

All e-post til foreningen sendes til post@biyun.no

Hovedinstruktør og styremedlem i foreningen: Anne-Marie Giørtz

Styret valgt ordinært årsmøte 16. februar 2021.

Leder: Margrethe Kristiansen
Kasserer: Sylvia Tyholdt
Sekretær: Grete Noer

Styremedlem: 
Heidi Troset
Brit Arnestad

Varamedlemmer:
Anne Winther Tollnes
Knut Haugen

Valgkomiteen:
Karin Rød
Torill Onarheim