Peace Power qigong

En helsefremmende qigongform med fokus på å fremme indre og ytre fred.
Forkunnskap: Ingen. Åpent for alle.

Forkunnskap: Ingen. Åpent for alle.
Dette kurset regnes også som del 1 i instruktør-/ lederutdanning
Obligatorisk om du ønsker å bli instruktr/ leder i metoden.

VIKEN OG OSLO

VESTFOLD OG TELEMARK

Instruktør: Sylvia Tyholdt
Tid:   Onsdager kl 1645 -1755 fra 7.9. 2022. Kan også begynne 14.9.
Sted: Furuhaug på Ra. Mellom Horten og Åsgårdstrand
Påmelding:sylviatyholdt@gmail.com  tlf 98839882