Peace Power qigong

En helsefremmende qigongform med fokus på å fremme indre og ytre fred.
Forkunnskap: Ingen. Åpent for alle.

Forkunnskap: Ingen. Åpent for alle.
Dette kurset regnes også som del 1 i instruktør-/ lederutdanning
Obligatorisk om du ønsker å bli instruktr/ leder i metoden.

VIKEN OG OSLO

VESTFOLD OG TELEMARK

Instruktør: Karin Rød
Tid: Torsdager 9. og 16. og 23. september 2021. Kl 1730 - 2000
Sted: Sandefjord Helsepark
Påmelding: karin-rod@outlook.com tlf 97160437