Peace Power qigong

En helsefremmende qigongform med fokus på å fremme indre og ytre fred.
Forkunnskap: Ingen. Åpent for alle.

Forkunnskap: Ingen. Åpent for alle.
Dette kurset regnes også som del 1 i instruktør-/ lederutdanning
Obligatorisk om du ønsker å bli instruktr/ leder i metoden.

VIKEN OG OSLO

Instruktør: Anne-Marie Giørtz
Tid:   Lørdag 13. februar 2021  kl. 10.30 – 16.00
         Søndag 14. februar 2021  kl. 10.30 - 15.00
Sted: Onlie på Zoom
All påmelding gjøres direkte til undertegnede på  
Mail:amgiortz@gmail.com

VESTFOLD OG TELEMARK

Instruktør: Karin Rød
Tid: Torsdager 9. og 16. og 23. september 2021. Kl 1730 - 2000
Sted: Sandefjord Helsepark
Påmelding: karin-rod@outlook.com tlf 97160437