Jichu Gong

trinn 1: 

Grunnprogram som inneholder en systematisk gjennomgang av hele kroppen, med langsomme, myke bevegelser under konsentrasjon og avslapning. 
Forkunnskap: Ingen. Åpent for alle.

OSLO OG VIKEN

Instruktør: Anne Sælebakke
Tid:   Fredag 13.november 2020 kl 15-20,
         Lørdag 14.november 2020 kl 10-17.
Sted: Kongsberg
Begrenset antall deltakere. Smittevernhensyn vil bli fulgt.
Påmelding til anne.saelebakke@gmail.com  tlf 90987412

Instruktør: Anne-Marie Giørtz
Tid:   Lørdag  24. april 2021 kl. 10.30 - 16.00
         Søndag 25.  april 2021 kl. 10.30 – 15.00
Sted: Onlie på Zoom
All påmelding gjøres direkte til undertegnede på  
Mail:amgiortz@gmail.com

Instruktør: Reidun Muraas
Jeg holder kurs privat, hjemme på Lambertseter, og tar gjerne 1-3 elever her. Ta kontakt, så finner vi passende tid (jeg er svært fleksibel – formidd./ettermidd./helg) Jeg har holdt kurs i forskjellige former innen Biyunmetoden siden 2006.
Kontakt: muraas@getmail.no

VESTFOLD og TELEMARK

Instruktør: Karin Rød
Tid:   Torsdager  2021 kl 0945 -1115
Samarbeid med Vestfold Parkinsonforening
Sted: Sandefjord Helsepark
Påmelding: karin-rod@outlook.com tlf 97160437

Instruktør: Karin Rød
Tid:  Onsdager 11. og 18. og 25. august 2021. kl 1800 - 2100
Sted: Sandefjord Helsepark
Påmelding: Karin-rod@outlook.com tlf 97160437

Instruktør:  Sylvia Tyholdt
Hver onsdag fra 28. april - 16. juni 2021
Tid:   Kl 16.45 - 17.55 
Sted: Furuhaug/Ra. Mellom Horten og Tønsberg
Påmelding: sylviatyholdt@gmail.com tlf: 98839882

INNLANDET

Instruktør  : Anne Winther Tollnes
Tid:            : 8., 15., og 22. oktober 2020 kl 18 – 21
Sted           : Hamar

Instruktør  : Anne Winther Tollnes
Tid             : Lørdag 14. november  2020 kl 09 – 17
                    Søndag 15. november 2020 kl 09 – 17
Sted           : Hamar

TRØNDELAG

Instruktør: Anne Kristin Soknes Rogstad
Tid:     Lørdag 26. september 2020 kl 10 - 16
           Søndag 27. september 2020 kl 11 - 15
Sted:  Støren