Treningstreff

Oversikt over treningstreff på Uranienborg menighetshus våren 2018
1 etg, inngang Uranienborgveien 28
Instruktør: Anne-Marie Giørtz
Treningstreff i Jichu gong og Dong gong:
(Felles trening for deg etter at du har tatt kurs i Jichu gong)
Holdes i Uranienborg menighetshus,

  • Mandag 15. januar 2018
  • Mandag 12. februar 2018
  • Mandag 12. mars 2018
  • Mandag 9. april 2018
  • Mandag 7. mai 2018

Påmelding til : amgiorz@gmail.com senest 1 døgn før treningstreff

 

Datoene over treningstreff på Nesodden, våren 2018:
Instruktør: Anne-Marie Giørtz
Lokalet ligger i Energihuset og lokalene til Varden Spesialsenter, 2. etg. Håkonkastet 5, Bjørnemyr på Nesodden. Rett ved siden av Sunnaas. Kommer du fra Oslo tar du båt til Nesoddtangen og går på buss 575 retning Fagerstrand. Buss-stoppet heter Håkonkastet. Energihuset ligger da rett ved buss-stoppet.

  • Lørdag 13.1.18 kl 13:00-14:00
  • Lørdag 10.2.18 kl 13:00-14:00 OBS dato
  • Lørdag 17.3.18 kl 13:00-14:00
  • Lørdag 28.4.18 kl 13:00-14:00

Prisen her blir kr 100 pr gang. Vi trener Jichu gong.
Påmelding til : amgiorz@gmail.com senest 1 døgn før treningstreff

 

.

Treningskveld for Jichu gong og Dong gong.

Instruktører:  Helén Kramer og Jan Erik Wilhelmsen
Sted:  Asker, Gamle Røykenvei 67 b
Onsdager kl 18.00 - 21.00
   onsdag 10. januar 2018
   onsdag 14. februar 2018
   onsdag 21. mars 2018
   onsdag 18. april 2018
   onsdag 23. mai 2018
   onsdag 27. juni 2018

 

Treningskveld for Jichu gong og Dong gong. 

Instruktører:  Henriette Kuvås
Sted:  Storgata fysioterapi, Gjøvik.
Onsdager kl 18.00 - 21.00
   onsdag 31. januar 2018
   onsdag 28. februar 2018
   onsdag 21. mars 2018
   onsdag 18. april 2018
   onsdag 30. mai 2018
   Påmelding til : hkuvas@bbnett.no  senest 1 døgn før treningstreff

Treningskveld for Delfinkraftens qigong. 

Instruktører:  Henriette Kuvås
   onsdag 7. mars 2018  kl 18-20
   Påmelding til : hkuvas@bbnett.no  senest 1 døgn før treningstreff