Treningstreff

Oversikt over treningstreff på Uranienborg menighetshus i Oslo våren 2019

Instruktør: Anne-Marie Giørtz
Treningstreff i Jichu gong og Dong gong:
(Felles trening for deg etter at du har tatt kurs i Jichu gong)
Sted: Uranienborg menighetshus.


   Tirsdag 07.05.19 kl 18.30 - 20.30

Fra kl. 18.30 - ca. 19.20 trener vi Jichu gong (kun for de som har tatt kurset i Jichu gong)
Fra ca. 19.30 til ca. 20.20 trener vi Dong gong (kun for de som har tatt kurset i Dong gong)
pris: Pris: kr 100 for en time, kr 150 for begge.For medlemmerkr 80 for en timeog kr 120 for begge.
Viktigå gi meg ( amgiortz@gmail.com) beskjed om du tenker å komme! 
Gi beskjed innen 6.5.Forbehold om nok påmeldte!

 

Oversikt over treningstreff på Varden spesialistsenter våren 2019

Instruktør: Anne-Marie Giørtz

Sted: Lokalet er i Varden Spesialsenter, 2. etg. Håkonskastet 5, Bjørnemyr på Nesodden. Rett ved siden av Sunnaas. Kommer du fra Oslo tar du båt til Nesoddtangen og går på buss 575 retning Fagerstrand. Buss-stoppet heter Håkonskastet. Energihuset ligger da rett ved buss-stoppet.

Lørdag 4.mai Kvinnens qigongkl.13.00 -14.00 (kun for de som har tatt kurset )Jichu gongkl. 14.30-15.30 (kun for de som har tatt kurset )

Mandag 13. mai Jichu gongkl. 18.00 -19.00 (kun for de som har tatt kurset )Dong gongkl. 19.00-20.00 (kun for de som har tatt kurset )

Lørdag 1. juni Seniorqigong kl.13.00- 14.00 (kun for de som har tatt kurset )Delfinkraftens qigong kl.14.30-15.30(kun for de som har tatt kurset )

Alle treffene på Nesodden koster kr 100 pr time.

Viktigå gi meg ( amgiortz@gmail.com)beskjed om du tenker å komme på de ulike treffer i god tid. senest virkedagen i fokant!  Forbehold om nok påmeldte!

 

Treningstreff i Sandefjord
Instruktør: Karin RødSted: Sandefjord Helsepark
Påmelding: karin-rod@outlook.com tlf 97160437
29. mai kl 18-19
6.juni kl 18-19
11.juni kl 18-19
25.juni kl 18-19

.

Treningskveld for Jichu gong og Dong gong.

Instruktør:  Henriette Kuvås
Sted: Storgaten Fysioterapi, Gjøvik.

Onsdag 30. januar      kl 18.00-21.00
Onsdag 24. april         kl 18.00-21.00
Onsdag 5. juni            kl 18.00-21.00

Fra kl. 18.00 - ca. 19.30 trener vi Jichu gong (kun for de som har tatt kurset i Jichu gong)
Fra ca. 19.30 til ca. 21.00 trener vi Dong gong (kun for de som har tatt kurset i Dong gong) 

Påmelding senest dagen før.

 

Treningskveld for Jichu gong og Dong gong
Innledes med stille qigong

Instruktører:  Helén Kramer og Jan Erik Wilhelmsen
Sted:  Asker, Gamle Røykenvei 67 b
Alle dager fra kl 18.00 - 21.00

   onsdag 9. januar 2019
   torsdag 31. januar 2019
   torsdag 14. februar 2019
   onsdag 6. mars 2019
   torsdag 28. mars 2019
   torsdag 11. april 2019
   torsdag 25. april 2019
   onsdag 15. mai 2019
   torsdag 6. juni 2019

 

Treningstreff - Jichu gong og Stille qigong

Instruktør:  Elisabeth Aasen
Datoer:      Tirsdagene 5. mars, 26. mars, 23. april og 7. mai 2019
Tid:            Kl 18.30 – 20.30
Sted:         Helgerud kirke, Sokneprest Munthe-Kaas vei 1, 1346 Gjettum

Drop in. Ingen påmelding nødvendig.

 

Trening i Medisinsk qigong i regi av Aktiv på dagtid i Asker*
Vanligvis Jichu gong og Stille qigong

Instruktør:  Elisabeth Aasen
Tid:             Onsdager til og med 12. juni 2019 (ikke uke 8)
                   Kl 10.30 -12.00
Sted:          Heggedal Innbyggertorg, Heggedalsbakken 6 (3. etg), 1389 Heggedal

Ingen forkunnskaper er nødvendig. Kom gjerne for en prøvetime.

*Aktiv på dagtid i Asker er for Askers innbyggere mellom 18 – 67 år som mottar ytelser fra NAV eller har anbefaling fra fastlege. Medlemskort kan kjøpes på Servicetorget i Asker til kr 300 pr halvår. Ved kjøp husk dokumentasjon fra NAV eller fastlege.