Gå på kurs

Kurs med Norske instruktører finner du her.

På kurs med Fan Xiulan gis medlemmer normalt en srabatt på kr 100,-.  Det gis som alternativt pensjonistrabatt med kr 300,-.  Repetisjon av kurs gis til halv pris av full pris.

Rabattene kan ikke kombineres.

Fan Xiulan Gran master Fan Xiulan

Kurs med Fan Xiulan

FEBRUAR 2020:

Tirsdag 4. februar 2020
Kveld m Fan Xiulan
pris kr 150

Torsdag 6. og fredag 7. februar 2020
Tuina
pris kr 1900

Lørdag 8. og søndag 9. februar 2020
Sjelsmassasje 1
pris kr 1900

APRIL 2020:

Torsdag 16. og fredrag 17. april 2020
Wai Qi B
pris kr 2500

Lørdag 18. og søndag 19. april
Sjelsmassasje 2
pris kr 1900