Om kursene

Her ser du en oversikt over kurs i Biyunmetoden og Tradisjonell Kinesisk Medisin/TKM.

Grunnkurs qigong:
Jichu Gong, trinn 1: 
Grunnprogram som inneholder en systematisk gjennomgang av hele kroppen, med langsomme, myke bevegelser under konsentrasjon og avslapning.

Delfinkraftens qigong, trinn 1:
Her henter vi inspirasjon fra delfinen.  Denne kloke skapningen som er godhjertet og hjelpsom.  Med positiv konsentrasjon om en delfin som hopper, danser og synger beveger vi oss vakkert til klassisk kinesisk musikk.

Liggende qigong, Wu gong trinn 1:
Dette er en av de nyeste metodene i Biyunmetoden. Den er veldig effektiv og kan gi mange og dype effekter. Metoden består av 4 hovedøvelser. Øvelsene er enkle, naturlige og behagelige. De gjøres liggende og passer for alle uansett alder eller fysisk tilstand. Den kan gjerne gjøres i sengen, på gressplenen eller på stranden.

Videregående kurs qigong:
Dong Gong, trinn 2: 
Bevegelsestrening som gir fordypede helseeffekter og mulighet til å tilgodegjøre seg livskraft, samt oppnå balanse og likevekt i kropp og sjel.

De fem elementers qigong, trinn 3: 
Trening skjer etter de fem elementenes prinsipper, og her utvikler eleven sin egen form av qigong.

Wai Qi A-delen: 
Den som har tatt trinn tre og vil nå en dypere forståelse av hva qi innebærer, får her lære seg fire kraftfulle metoder av wai qi (ytre livskraft).

Wai Qi B-delen: 
Her lærer man å øke kunnskapen om å bruke qi i arbeidet og dagliglivet. Man arbeider fremfor alt med stille qigong, hvor målet er å nå skjulte potensialer.

Etter respektive kurs fortsetter man treningen på egen hånd ved hjelp av en trenings-cd/kassett og kurskompendium. Det holdes regelmessige treff hvor man kan trene sammen og oppfriske kunnskapene.


Kurs for spesielle grupper:
Seniorqigong, trinn 1: 
Grunntrening spesielt utformet for eldre menneskers behov. En systematisk gjennomgang av hele kroppen med langsomme, myke bevegelser under konsentrasjon.

Kvinnens qigong:
Dette er en kraftfull treningsmetode med flere formål: indre skjønnhet, god hormonbalanse, motvirke kvinneproblemer, klimakterieproblemer m.m. Treningsformen er sammensatt med utgangspunkt i familietradisjonen, med røtter i den medisinske qigongen og med aner fra Den Gule Keiserens tid. Gjennom konsentrasjon, visualiseringer, selvmassasje og stillferdig, kontemplativ bevegelse, tilføres kroppen livskraft.

Barneqigong:
Å identifisere seg med fuglen, hjorten, tigeren, bjørnen og apen og etterlikne deres bevegelser, vekker slumrende krefter hos barnet. Det stimulerer de fem viktige organene hjerte, milt, lunger, nyrer og lever, som ifølge tradisjonell kinesisk medisin er forbundet med disse dyrene. Metoden motvirker rastløshet og stress, stimulerer barnets fantasi og innlevelsesevne, og fremmer et harmonisk og kjærlighetsfullt forhold til naturen og medmenneskene.

Peace Power qigong, trinn 1: 
En medisinsk qigong spesielt for ungdommer, som fremmer ytre og indre fred og henter kraft fra naturen. Den harmonerer med ungdommers følelsesliv og tanker, samt balanserer hormonene.

Mannens qigong: 
En metode for å øke den mannlige kraften og balansere mannens yin og yang. Har blant annet som formål å motvirke og forebygge spesifikt mannlige problem, for eksempel prostataplager.

Delkurs i TKM – Tradisjonell kinesisk medisin
TKM-teori:
Introduksjon til de grunnleggende teoriene. Vi går igjennom yin og yang, de fem elementene, de ulike indre organenes funksjoner og innbyrdes relasjoner ifølge tradisjonell kinesisk medisin, samt de seks klimatologiske faktorene, de sju følelsene etc.

Tuina - Kinesisk massasje:
Et tyvetalls massasjeteknikker og ulike kombinasjoner.Tuinamassasje er en kinesisk form for massasje som bygger på den tradisjonelle kinesiske medisinen og dens kunnskaper om meridiansystemet, akupunkturpunktene, fysiologi, sykdomslære og diagnostikk. Metoden behandler ikke bare muskler og ledd, men også indre organer og følelser. Man lærer å bruke hendene for å tilføre kroppen livskraft i tråd med klassisk kinesisk medisinsk erfaring.

Ørediagnose og behandling:
En enkel og praktisk måte å diagnostisere og behandle på, ved hjelp av ørets akupunkturpunkter m.m.

Kinesisk kostlære - mat som medisin:
Dietten er en viktig del av Biyunmetoden og all mat er medisin. Her lærer man seg å bruke naturens spiskammer.

Akupressur:
Grunnleggende teori og praktisk tilnærming av kanskje den mest kjente og populære metoden å arbeide med kroppens energisystem på.

Håndsoneterapi:
Man lærer seg å finne og arbeide med håndens soner til hjelp og glede for både seg selv og andre.

Tunge og hånddiagnostikk:
Tungen og hånden er kart som kan fortelle om vår helse. Dette er metoder som har vært praktisert i uminnelige tider i Kina.

Kometstensmassage
Bian shi Tuina (kometstensmassage) er en fantastisk metode for å få dype helseeffekter. En meteorit som slo ned i Kina for ca 60000 år siden og smeltet samman med ett berg i Kina skapte en meget spesiell stenart som kallas for Bian Shi.

Stenenes energi og helseeffekter:
Et kurs der du får innsikt og kunskap om hvordan stenar och krystaller kan hjelpa din helsa og velvære.  Tyvetalls stenar og krystaller tas upp grundig i kurset. Mange praktiske råd og tips gis.

Urtemedisin:
Fan Xiulan lerte seg allerede som barn av sin farmor og oldefar om urternes helbredende muligheter, en interesse hun har beholdt og forypet gjennom hele sitt yrkesaktive liv.  Urtmedisin er et spennende og anvendbart kurs om både norske og kinesiske urter og urtkombinasjoner for praktisk anvendnelse.

lagt til handlevogn