Utdannelsesplan for Biyunmetodens instruktører

Vil du være Jichu gong instruktør krever det følgende:

 • Trinn 1, Jichu gong (100 treninger og minst 3 måneder før neste trinn)
 • Trinn 2, De 5 elementers Qi Gong (100 treninger og minst 3 måneder før neste trinn)
 • Wai Qi A
 • Jichu gong instruktør kurs
 • Grundkurs i tradisjonell kinesisk medisin(TKM) eller eksamineret akupunktør utdannelse i TKM.
 • 3 delkurs i TKM. TKM kursene taes fortløpende sammen med trin 1-2 og senest det første år etter at du er utdannet. (Unntak gjøres for akupunktør i TKM – som har en flerårig utdannelse som motsvarer 3 delkurs.)
 • Assistert hos 2 forskellige Jichu Gong instruktører.
 • Din utdannelse skal godkjennes av Fan Xiulan før du kan begynne å undervise i Biyunmetoden.

Søknadsskjema for Jichu gong instruktørutdanning.

Vil du være Dong gong instruktør krever det følgende:

 • Grunnkurs i Dong gong
 • Jichu Gong instruktørutdannelse
 • Wai Qi B
 • Ytterligere 2 valgfrie TKM-kurs
 • Dong gong instruktørkurs. TKM kursene tas løpende under hele utdannelsen, 5 i alt.
 • Assistert hos 1 Dong gong instruktør.
 • Din utdannelse skal godkjennes av Fan Xiulan før du kan begynne å undervise i Dong gong.

Søknadsskjema for Dong gong instruktørutdanning.

Man kan uansett sende inn søknadsskjema for instruktørutdanningen, selv om man ikke har tatt alle obligatoriske kurs. Det er da opp til Biyunakademiet om man får delta eller ikke.

Årlig instruktørtreff med Fan Xiulan er obligatorisk når man er aktiv instruktør i Biyun metoden (det kan likevel gis dispensasjon ved fravær til et enkelt treff).

lagt til handlevogn