Utdannelsesplan for Biyunmetodens instruktører

Vil du være Jichu Gong instruktør krever det følgende:

- Trinn 1, Jichu Gong (100 treninger og minst 3 måneder før neste trinn)
- Trinn 2, Dong Gong (100 treninger og minst 3 måneder før neste trinn)
- Trinn 3, De 5 elementers Qi Gong (100 treninger og minst 3 måneder før neste trinn)
- Wai Qi A
- Jichu Gong instruktør kurs
- Grundkurs i tradisjonell kinesisk medisin(TKM) eller eksamineret akupunktør utdannelse i TKM.
- 3 delkurs i TKM. TKM kursene taes fortløpende sammen med trin 1-3 og senest det første år etter at du er utdannet. (Unntak gjøres for akupunktør i TKM – som har en flerårig utdannelse som motsvarer 3 delkurs.)
- Assistert hos 2 forskellige Jichu Gong instruktører.
- Din utdannelse skal godkjennes av Fan Xiulan før du kan begynne å undervise i Biyunmetoden.

Søknadsskjema for Jichu Gong instruktørutdanning.

Vil du være Dong Gong instruktør krever det følgende:

  • Jichu Gong instruktørutdannelse
  • Wai Qi B
  • Fordypelseskurs for instruktører i Jichu Gong
  • Dong Gong instruktørkurs.TKM kursene tas løpende under hele utdannelsen, 7 i alt (Unntak gjøres for akupunktør i TKM – som har en flerårig utdannelse som motsvarer 3 delkurs, så det kreves ytterligere 4 delkurs).
  • Assistert hos 1 Dong Gong instruktør.
  • Din utdannelse skal godkjennes av Fan Xiulan før du kan begynne å undervise i Dong Gong.

Årlig instruktørtreff med Fan Xiulan

Årlig instruktørtreff med Fan Xiulan er obligatorisk når man er aktiv instruktør i Biyun metoden (det kan likevel gis dispensasjon ved fravær til et enkelt treff).