Utdannelsesplan for Biyunmetodens instruktører

Vil du være Jichu gong instruktør krever det følgende:

 • Trinn 1, Jichu Gong (100 treninger og minst 3 måneder før neste trinn)
 • Trinn 2, De 5 elementers Qi Gong (100 treninger og minst 3 måneder før neste trinn)
 • Wai Qi A
 • Jichu gong instruktør kurs
 • Grundkurs i tradisjonell kinesisk medisin(TKM) eller eksamineret akupunktør utdannelse i TKM.
 • 3 delkurs i TKM. TKM kursene taes fortløpende sammen med trin 1-2 og senest det første år etter at du er utdannet. (Unntak gjøres for akupunktør i TKM – som har en flerårig utdannelse som motsvarer 3 delkurs.)
 • Assistert hos 2 forskellige Jichu Gong instruktører.
 • Din utdannelse skal godkjennes av Fan Xiulan før du kan begynne å undervise i Biyunmetoden.

Søknadsskjema for Jichu gong instruktørutdanning.

Vil du være Dong gong instruktør krever det følgende:

 • Grunnkurs i Dong gong
 • Jichu Gong eller Delfinkraften instruktørutdannelse
 • Wai Qi B
 • Ytterligere 2 valgfrie TKM-kurs
 • Dong gong instruktørkurs. TKM kursene tas løpende under hele utdannelsen, 5 i alt.
 • Assistert hos 1 Dong gong instruktør.
 • Din utdannelse skal godkjennes av Fan Xiulan før du kan begynne å undervise i Dong gong.

Søknadsskjema for Dong gong instruktørutdanning

Årlig instruktørtreff med Fan Xiulan er obligatorisk når man er aktiv instruktør i Biyun metoden (det kan likevel gis dispensasjon ved fravær til et enkelt treff).