Barneqigong 

Instruktør:  Anne-Marie Giørtz
Forkunnskap: Ingen. Åpent for alle.
Dette kurset regnes også som del 1 i instruktør-/ lederutdanning 
Obligatorisk om du ønsker å bli instruktør/ leder i metoden.
( se for mere info om du ønsker å bli leder eller instruktør i denne metoden)
Tid:  Fredag 20.4 kl. 18.00-21.00
       Lørdag 21.4 kl 10.00 - 15.30
Pris: kr 1 800
Sted: Varden spesialistsenter, 2. etg i Energihuset, Håkonkastet 5, Nesodden