Stille qigong

Dette er Biyunmetodens meditasjonsform.
Forkunnskap: Ingen. Åpent for alle.


 

Liggende qigong. Wu gong

Dette er Biyunmetodens Liggende qigongmetode. 
Dette er en av de nyeste metodene i Biyunmetoden. Den er veldig effektiv og kan gi mange og dype effekter. Metoden består av 4 hovedøvelser. Øvelsene er enkle, naturlige og behagelige. De gjøres liggende og passer for alle uansett alder eller fysisk tilstand. Den kan gjerne gjøres i sengen, på gressplenen eller på stranden.

 

OSLO OG VIKEN

Instruktør: Anne-Marie Giørtz
Tid:  Lørdag  12. mars kl 1030 - 1530
        Søndag 13. mars kl 1030 - 1530
Sted: Gjennomføres på ZOOM.
All påmelding gjøres direkte til undertegnede på  
Mail:amgiortz@gmail.com