Grete Noer

Instruktør i Jichu gong trinn 1, Dong gong trinn 2, Seniorqigong, Barneqigong, Foryngelsesqigong

Lillehagv. 56
1365 Blommenholm

Tlf: 67 54 21 43
Mobil: 91 37 08 65
grete.noer@animagisk.no