Workshop med Merete Sparre

Workshop for instruktører/ ledere - 5. mai 2018 kl 11.15 - 15.00

  • Artnr: 418

Beskrivelse av artikkelen

Workshop med Merete Sparre for instruktører/ ledere:
Hvordan legge opp kurs i qigong for mennesker med ME/CFS 

Forkunnskap: utdannet instruktør  eller leder i en av Biyunmetodens former og betalt serviceavgiften for 2018

De fleste qigonginstruktører møter før eller senere på mennesker med ME (ME/CFS) på sine kurs. Grunnen er enkel. Qigong er en treningsform som mange ME-syke, med sin karakteristiske treningsintoleranse, kan tåle og ha glede av. For å lykkes med qigongtrening av denne målgruppen og for å inkludere ikke bare de aller friskeste av de syke, trengs det imidlertid kunnskap om ME og noen tilpasninger og justeringer av undervisningen.Norges ME forening ønsker et samarbeide med Biyunforeningen om treningsgrupper for mennesker med ME/CFS. Biyunforeningen tilbyr derfor en workshop for de av dere som ønsker å gå inn i dette viktige feltet.

Merete Sparre tropos.no er psykomotorisk fysioterapeut, taiji-og qigonglærer. Hun vil denne lørdagen dele sine erfaringer fra forskningsprosjektene ME-qigong (2002/2005) sine mange kurs og grupper og sin veiledningstjeneste for mennesker med ME/CFS. Du som er instruktør vil få inspirasjon og nyttig kunnskap, enten du vil starte egne ME-kurs eller bare kunne møte ME-syke på kursene dine med dypere innsikt og bedre veiledning. 

Tid: Lørdag 5.mai  kl. 11.15 - ca 15.00

Påmeldingsfrist:  14. april

Sted: Varden spesialistsenter, 2. etg i Energihuset, Håkonkastet 5, Nesodden

Reisebeskrivelse: Båt fra Aker brygge til Tangen 10.33. Buss 575 retning Fagerstrand. Gå av på stoppet Håkonkastet. Ankomst ca kl. 11.07.  Gå inn hovedinngangen i Energihuset og rett frem gjennom en glassdør( som kanskje står åpen). Ta trappen opp til høyre til andre etg . Der finner du døren til Varden Spesialsenter. Om du er i tvil er det bare å ringe mob: 90854160.