Wai Qi B - 20.04 - 21.04.20

Del av instruktørutdanningen. Lærer bl.a. om overføring av qi.

  • Artnr: 456

Beskrivelse av artikkelen

Forkunnskap:  Jichu gong instruktør

Tid:  Mandag 20. april 2020  kl 10.00 - 17.00
        Tirsdag 21. april 2020  kl 10.00 - 17.00

Sted: Heggedal innbyggertorg, Heggedalsbakken 6 (3 etg), 1389 Heggedal
Gangavstand fra Heggedal togstasjon.

Wai Qi betyr ytre livskraft. På dette kurset arbeider man framfor alt gjennom stille metoder for å bedre kunne håndtere qi og nå skjulte potensialer. Her får man lære flere dype metoder av wai qi, blant annet «Fem elementenes stille qigong» som Fan Xiulan beskriver som svært verdifull for vår helseutvikling. Her fordyper vi vår evne og forståelse av hvordan vi kan utvikle en bevisst relasjon til våre indre organer og binde dem sammen for å oppnå et indre helsebringende kretsløp. Gjennom undervisning og praktiske øvelser vil vi også lære hvordan formidle naturens livskraft (wai qi) til andre.

Vi anbefaler alle våre instruktører å ta dette kurset og tilegne seg disse verdifulle redskapene. Her vil det også være nytt å lære for instruktører som har tatt kurset tidligere siden Fan Xiulan stadig utvikler nye metoder.

Dette er et intensivt to-dagers kurs for deg som vil fordype deg i livskraftens potensialer.