TKM teori 25.-26.09. 21

Spennende teori om Tradisjonell kinesisk medisin

  • Artnr: 556

Beskrivelse av artikkelen

Velkommen til kurs i TKM teori - Tradisjonell kinesisk medisin online via Zoom
med Grand Master Fan Xiulan og tolk.

Åpent for alle.

Sted: Online via Zoom

Tid: Lørdag 25. september kl 10 - 18
      Søndag 26. september kl 10 - 16

Pris: kr 1900,-

Påmeldingsfrist: 22. september

Rabatter: kr 100,- for medlemmer, kr 300,- for honnør, halv pris ved repetisjon.
Rabattene kan ikke kombineres.

Vi går igjennom og lærer oss om yin og yang, de fem elementene i naturen och deres relasjoner til mennesket i helse och sykdom, de ulike indre organenes fungsjoner og inbyrdes relasjoner enlig kinesisk medicin samt ulike årsaker til sykdommer: de seks ytre - klimatologiske faktorene og de syv indre - følelsenes påvirkning på vår helse. 

Alle påmeldte vil få tilsendt epost med link til Zoom sendingen fra Biyunakademiet etter påmeldingsfristens utløp.

Undervisningen foregår på mandarin med oversettelse til svensk enten med Niko Nygren eller Lars Johansson. Begge er svært dyktige.