Stille qigong Instruktør. 8. - 9. 5.21

Ved stillhetstrening forlenges bla cellenes levetid -og mye mer. Online via Zoom

  • Artnr: 508

Beskrivelse av artikkelen

Velkommen til kurs i Stille qigong Instruktør

Dette er en unik mulighet til å lære dype meditasjonsmetoder av en mester og i tillegg lære hvordan lære metodene videre til andre. Biyunmetodens grunnlegger Fan Xiulan vil guide til tilstander av fordypet stillhet hvor man kan åpne sin bevissthet og sjelskraft.

Moderne forskning har de senere årene påvist meditasjonens gode virkning på helsen. Dette er kunnskap som de gamle østlige visdomstradisjonene har hatt i flere tusen år. Med utgangspunkt i medisinsk qigong og østlige meditasjonstradisjoner har Fan Xiulan utviklet sine stille metoder for blant annet  å aktivere vår opprinnelige livskraft, åpne hjertet og gjøre vårt visdomslys sterkere. Dette er metoder for kraft, visdom og innsikt.

Forkunnskaper: Instruktør i Jichu gong eller tatt Meditasjon grunnkurs i mars 2021

Tid: Lørdag 8. mai 21, kl 10 - 18
       Søndag 9. mai kl 10 - 17

Pris: kr 3000,-
        Kr 1500,- for repetisjon.

Påmeldingsfrist: 4. mai

Prisene gjelder for påmelding via den norske hjemmesiden til Biyunforeningen.

Instruktørkurset i Stille qigong er et kurs på et svært høyt nivå som gir mulighet til å øke ens evne til ekte kvalitet av stillhet. Naturen er i forandring, altet er i forandring og vi mennesker trenger også å forandres for å kunne handle i samklang med naturen. Du får her mulighet til å tilegne deg denne nye kraften og transformere og vekke de høyeste evnene som ligger hvilende i vårt indre. Undervisningen åpner også potensialet til å formidle dette videre til andre så vi kan hjelpe våre elever å åpne sin egen bevissthet og sjelskraft.

 HVEM KAN DELTA PÅ KURSET OG DERETTER KUNNE LÆRE METODEN VIDERE:

For å delta på dette kurset kreves at man enten er Jichu gong instruktør eller at man deltok på Meditasjon grunnkurset som Fan Xiulan holdt i mars 2021.

Jichu gong instruktører kan undervise i metoden etter å ha fullført dette kurset. For de som ikke er instruktører, men har tatt Meditasjon grunnkurs, kreves gjennomført Fem elementers qigong og kurset i TKM teori før man kan begynne å lære bort metoden.

Du vil få tilsendt link fra Biyunakademiet, Sverige ca 2 dager før online sendingen.

Alle store mestere anbefaler stillhet. Vi mennesker kan utvikle å se i det skjulte og høre gjennom stillheten, alt er faktisk mulig hvis vi utvikler vår intuitive kapasitet.