Diagnose 1 - 8.8 - 9.8.17

Diagnose

  • Artnr: 330

Beskrivelse av artikkelen

Forkunnskap: ingen, åpent for alle

Tirsdag 8.8 kl 14.00 - kl 21.00
Onsdag 9.8 kl 10.00 - kl 16.00

Sted: Uranienborg menighetshus

 

Den klassiska kinesiska diagnosen brukar tala om att Se, Lyssna, Känna och Lukta.

På vår grundläggande kurs i diagnostik kommer vi att sätta oss in framför allt i de tre förstnämnda, samt bakomliggande teori till att förstå vad vi ser, baserat på den sen tusentals år utvecklade förståelsen om människan som en helhet.
Strukturerat i den teoretiska förståelsen om Yin och Yang, de fem elementen, Qi och blod, kroppens vätskor och essenser, medvetandet, de inre organen, meridianerna, sjukdomsläran med mera.


Att Se: kan innebära allt från att betrakta klientens konstitution, gång, kroppshållning till ögonfärg, tungans beläggning, örats struktur och handens reflexogena zoner.
Att Lyssna: framför allt till vad klienten berättar men även sådant som klientens andhämtning, tal, hosta eller vad som nu manifesterar sig som hörbara obalanser hos klienten.

Att Känna: handlar i första hand om pulsdiagnostiken som är ett otroligt värdefullt redskap för att förstå klientens obalanser på ett djupare plan. Men även att känna på kroppen, en svullen mage en ömmande rygg, har klienten kalla eller varma händer och så vidare kan ge hälsorådgivaren mycket värdefull information.

Att lukta: kan ge terapeuten indikationer om obalanser hos de inre organen samt förstås annan information som t ex är klienten rökare, alkoholpåverkad, och annan inte alltid uttalad information.

Lärarna o experterna på Biyunakademin ger dig grunderna för att kunna förstå de olika metoderna teoretiskt och använda dem praktiskt. I en serie om tre delkurser får du möjlighet att sätta dig in i och behärska de nödvändiga kunskaperna för att kunna ge en högkompetent och väl differentierad diagnos.