Stille qigong

Dette er Biyunmetodens meditasjonsform.
Forkunnskap: Ingen. Åpent for alle.

Instruktør  : Anne Winther Tollnes
Tid             : 7. november  2020 kl 09 – 15
Sted           : Hamar