Årsmøte

I Biyunforeningen i Norge

Tid:        8. februar 2020, kl 17.30

Sted:      Uranienborg menighetshus, lille salen nede.

 

Saksliste:

Godkjenning av møteinnkalling

Fastsettelse av saksliste

Valg av møteleder / ordstyrer, samt referent

Styrets årsberetning, samt resultat – balanseregnskap for siste år

            Årsberetning kommer her snart
            Regnskapet deles ut på årsmøtet

Fastsettelse av medlemsavgifter:

            Medlems og serviceavgifter foreslås uendret med henholdsvis kr 250,- og kr 400,-.

Valg

Eventuelt

 

Årsmelding for 2019

1     Styret har bestått av:

Leder:                    Thuy Dalen

Sekretær:               Jasminka Markovska og Mona B. Wallin Solvik

Kasserer:                Jan Erik Wilhelmsen

Styremedlemmer:   Heidi Troset og Britt Arnestad

Varamedlem:          Anne Winther Tollnes og Ane Heidi Steen Jensen

Valgkomité:            Sylvia Tyholdt og Kari Anne Finstad

Hovedinstruktør:     Anne-Marie Giørtz

Elisabeth Aasen har bidratt med mye bra til foreningen. Markedsføring på Facebook av kursene, samt laget flotte nyhetsbrev. Hun har gjort en fremragende jobb. Styret er svært takknemlige for alt hun har gjort og gjør. Elisabeth ønsker ikke å være en del av styret, men jobbe på frivillig basis med annonser og nyhetsbrev.

Etter ekstraordinært årsmøte i mai 2019, fikk vi ny leder; Thuy Dalen. Jasmika Markovska trakk seg som sekretær, og Mona B. Wallin Solvik ble valgt inn.

Styret har hatt 2 fysiske møter, resten pr e-post og Skype.

Treningsleiren ble avholdt på Rønningen Folkehøyskole, på Grefsen i Oslo

9.-11.august 2019 med hovedtema; Finn din kraft.

Vi ble dessverre veldig skuffet over stedet, lokalene, og ikke minst maten. Vi fikk dårlig service, og maten var under enhver kritikk. Vi hadde bestilt mest vegetar mat, og dette fikk vi ikke. Stedet kan ikke anbefales til en annen gang.

Det var 25 deltagere på treningsleir. Innholdet og øvelsen var deltagerne fornøyd med.

2    Vinterkurs 2019

Februar                               

Meditasjonsretreat                        Deltagere:    24
Nye Kvinnens qigong        Deltagere:    21
Mat som medisin               Deltagere:    12      

Sommerkurs 2019

August

Ørediagnistikk på Uranienborg Menighetshus,   Deltagere:    15
Fem element, samme sted,                                Deltagere:    29
Treningsleir, Rønningen Folkehøyskole               Deltagere      25

3    Workshop

23. november ble avholdt på Rinzai Zen Senter i Oslo med leder Thuy Dalen som holdt foredrag i TKM, de fem elementene og helsen vår. Thuy hadde utarbeidet et flott kompendium som alle kursdeltagere fikk med i prisen. Kompendiet ble også solgt til medlemmer som ønsket dette. I tillegg hadde vi 2 personer som betalte for å ha stand på workshopen for å selge sine produkter. På denne måten kan foreningen få inn litt ekstra trengte penger.

Hovedinstruktør Anne Marie Giørtz ledet oss i stille qigong, delfinkraften og jichu gong. Det var en vellykket workshop.

4    Styret har også organisert kursene for vinteren/våren 2020

Vinter kurs i 2020

4. februar blir det avholdt medlemskveld med Grand Master Fan Xiulan i Heggedal.

6. og 7. februar blir det avholdt Tuina massasje kurs i Heggedal.

8. og 9. februar blir det avholdt Sjelsmassasje, del 1 på Uranienborg Menighetshus, lille sal.

18. og 19. april, blir det avholdt Sjelsmassasje, del 2 på Uranienborg Menighetshus, lille sal

20. og 21. april, blir det avholdt Wai-qi B kurs i Heggedal.

5    Medlemstall

Ved utgangen av 2019 var det totalt 164 medlemmer, av disse 55 instruktører.