Årsmøtet 16. februar 2019

 

Biyunforeningen i Norge

Årsmelding 2018

 

Styret har bestått av :

Leder – Karin Rød

Hovedinstruktør – Anne – Marie Giørtz

Sekretær – Britt Arnstad

Kasserer – Jan Erik Wilhelmsen

Styremedlem – Heidi Troset

Styremedlem – Turid Grønlund

Styremedlem -  Heidi Steen Jensen

Varamedlem – Anne Winther Tollnes

Varamedlem –

Valgkomitee – Jette Lanng Pedersen

Valgkomitee – Sylvia  Tyholdt

 

Styret har hatt 4 fysiske møter og et skype møte. Diverse mailutvekslinger pga lange avstander for styremedlemmer. Styremedlemmer  har bosted i 6 fylker.

Ved utgangen av årsmeldingåret 2018 var det 147 (107 i 2017) betalende medlemmer og av dem 61 (46 i 2017 )  instruktører. Pr 1. februar er tallene for 2019 – 104 betalende medlemmer.  Det er utdannet  totalt 6 instruktører

Årsmøte var 21 .februar 2018 på Paramitasenteret med 24 medlemmer tilstede. Gøran Jacoksen fra Biyun akademiet holdt et innlegg om TKM på årsmøtet.

Gøran Jakobsen holdt kurs i  TKM i februar med 10 deltakere.

Gøran Jakobsen holdt kurs i Moxa for 12 deltakere.

Gøran Jakobsen holdt Jichu gong instruktør kurs i februar med 6 deltakere

Fan Xiulan holdt kurs 29.-30.1. i Wai Qi A med 8 deltakere.

13. og 14. april arrangerte ThuyDalen : Mat som medisin på Skedsmokorset. Viktig mat for kroppen om våren. 16 deltakere.

5. mai arrangerte foreningen en fordypningsdag i samarbeid med Merete Sparre og tema var ME og Qigong, detaljer som er viktig å huske på som instruktør. Nesodden med 21 tilstede

I august var planen å få til et instruktørtreff på Troset Gård ved Levanger. For få påmeldte gjorde at Fan Xiulan ikke kom. Vi valgte å gjennomføre med 7 tilstede og Anne- Marie var motivator for nye og erfarne instruktører. I tillegg fikk deltakerne en god innføring Pilelgrimsleden i tillegg til besøk på Nonne og Munkekloster.

Fan Xiulan : Barne Qigong i Sandefjord med 18 nye godkjente Barne Qigong ledere.

Trenings leir i Sandefjord med Mat som medisin tema og 24 deltakere.

Instruktørsamling på Nesodden med hovedinstruktør Anne-Marie Giørtz samlet 17 deltakere i november

Vi har sendt ut medlemsinfo angående kurs  i tillegg til vår og julehilsen.

Britt Arnstad har sendt inn sin forskning søknad til ME – foreningen i tillegg har hun nå  fått bekreftet møte med Kreftforeningen angående Qigong og senskader etter kreftbehandling.

Anne-Marie er i sitt andre år om forskning Qigong til Musikkstudenter. Det blir spennende å følge de unge i Jichu gong og etter hvert Peacepower 

Jan Erik er fortsatt webansvarlig .Han fyller på med forskning og Qigong omtalt i media. Savner du noe så tips oss post@biyun.no

Gode bilder mottas også med stor takk.

 

Gratulerer til nye instruktører i Jichugong:

Karina B. Ullern,  Anita Myrvang, Lene Hansen, Karin Eide, Tone Svarthaug og Cecilie Giørtz.

 

Gratulerer til nye Barne Qigong ledere:

Elisabeth Aasen, Stine Slettemoen, Yasminka Markovska, Sylvia Stanislawska,Katrine Sætre Nielssen, Evelyn Helle, Olga Bergei, Heidi Rekstad, Heidi Dyrbeck, Conny fuglsang Nielsen, HeidiAne Steen Jensen, Sidsel Terjesen, Trond Granli, Radhika Pandey, Åse Monica Leirvik, Cecilie Giørtz, Lena Kultorp 

Medlems avgift kr 250,- og instruktøravgift kr 400,- forblir uendret

 

Økonomi 

Blir lagt frem på årsmøtet.

 

Aktivitetsplan i 2019:

Instruktørsamling med hovedinstruktør Anne- Marie Giørtz

Videre jobbing for å få til forskning på Biyun metoden.

Treningsleir – hvor?

Det er kommet inn forslag og ønske om plakater, ferdig skrevet til kurs som kan ligge på instruktørsiden. Evt hvem kan bidra her 

Det er ønske om en egen Facebook side. Elisabeth Aasen er i start gropa pga et grunderkurs hun deltar på. Styret er glad for alle som kan bidra litt her og der J

 

Valg

 

Eventuelt

 

Årsmøteforedrag

Fan Xiulan om Feng Shui i Grisens år