Treningstreff

Oversikt over treningstreff på Uranienborg menighetshus våren 2018
1 etg, inngang Uranienborgveien 28
Instruktør: Anne-Marie Giørtz
Treningstreff i Jichu gong og Dong gong:
(Felles trening for deg etter at du har tatt kurs i Jichu gong)
Holdes i Uranienborg menighetshus,

  • Mandag 15. januar 2018
  • Mandag 12. februar 2018
  • Mandag 12. mars 2018
  • Mandag 9. april 2018
  • Mandag 7. mai 2018

Påmelding til : amgiorz@gmail.com senest 1 døgn før treningstreff

 

Datoene over treningstreff på Nesodden, våren 2018:
Instruktør: Anne-Marie Giørtz
Lokalet ligger i Energihuset og lokalene til Varden Spesialsenter, 2. etg. Håkonkastet 5, Bjørnemyr på Nesodden. Rett ved siden av Sunnaas. Kommer du fra Oslo tar du båt til Nesoddtangen og går på buss 575 retning Fagerstrand. Buss-stoppet heter Håkonkastet. Energihuset ligger da rett ved buss-stoppet.

  • Lørdag 13.1.18 kl 13:00-14:00
  • Lørdag 17.2.18 kl 13:00-14:00
  • Lørdag 17.3.18 kl 13:00-14:00
  • Lørdag 28.4.18 kl 13:00-14:00

Prisen her blir kr 100 pr gang. Vi trener Jichu gong.
Påmelding til : amgiorz@gmail.com senest 1 døgn før treningstreff

 

.

Treningskveld for Jichu gong og Dong gong.
Sted: Gjøvik. Det er påmelding til treningskveldene.
Instruktør:  Henriette Kuvås
onsdag 23. august:  Jichu gong kl. 18.00 – 19.30  Dong gong kl. 19.30 – 21.00
onsdag 25. oktober: Jichu gong kl. 18.00 – 19.30  Dong gong kl. 19.30 – 21.00
onsdag 22. november: Jichu gong kl. 18.00 – 19.30  Dong gong kl. 19.30 – 21.00


Instruktører:  Helén Kramer og Jan Erik Wilhelmsen
Sted:  Asker, Gamle Røykenvei 67 b
Onsdager kl 18.00 - 21.00
    onsdag 16. august 2017
    onsdag 13. september 2017
    onsdag 11. oktober 2017
    onsdag 1. november 2017
    onsdag 6. desember 2017

 

Instruktør: Anne Winther Tollnes
Tirsdager kl 18.00 – 20.00
    19. september
    10. og 31. oktober
    7. og 28 .november
    12. desember
Pilegrimssenter Hamar
Storhamargt. 125