Peace Power Qigong

Peacepower Qigong
Instruktør: Karin Rød
Tid:  Mandager kl 1200 -1330
        21.august - 11. desember
Sted: Sandefjord Medisinske Senter
Påmelding:  karin-rod@outlook.com

 

Peacepower Qigong
Instruktør: Karin Rød
Tid:  Fredag 8.september kl 1700 - 2000
        Lørdag 9. september kl 0930 -1530
Sted: Sandefjord Helsepark
Påmelding:  karin-rod@outlook.com

 

Instruktør:  Anne-Marie Giørtz
Fredag 3. november  kl. 18.00 - 21.00
Lørdag 4. november kl. 10.00 - 16.00
Sted: Svestad, Nesodden
Påmelding til undertegnede via mail: amgiortz@frisurf.no